Velkosériová i malosériová výroba
plastového obalového materiálu

Hadice a folie

Hadice, polohadice, folie z HDPE

Slouží pro balení mnoha druhů výrobků a jako polotovar při další výrobě . Fólie z HDPE jsou bez zápachu a dají se teplem svařovat. Odolávají vlhku, mají minimální propustnost vodních par a pachů , nereagují s baleným zbožím , tuky nepropouští nebo jen velmi málo. Jsou odolné vůči většině běžných chemikálií. Tepelná odolnost u obalů z vysokohustotního polyethylenu (HDPE fólie) , je -50º C až +110º C.

Hadice, polohadice, folie z LDPE

Folie z LDPE dodáváme buď smrštitelné nebo nesmrštitelné . Slouží zejména pro ochranu a zajištění zboží při skladování nebo přepravě. Jsou rovněž odolné vůči většině běžných chemikálií. Také odolávají vlhku, mají minimální propustnost vodních par a pachů , nereagují s baleným zbožím , tuky nepropouští nebo jen velmi málo. Tepelná odolnost obalů z nízkohustotního polyethylenu (LDPE fólie) je -50º C až +85 ºC. Podle požadavků odběratele vyrábíme folie různých barev, šířek a tloušťky.

Vyrábíme:
  • fólie
  • fólie - dvojnábal
  • hadice
  • hadice se sklady
  • polohadice
  • polohadice řezaná středem
  • polohadice se skladřezaná středem

Na obalové materiály přicházející do styku s potravinami je k dispozici Prohlášení o splnění hygienických požadavků. Jako obal splňují požadavky zákona č.477/2001 Sb.(zákon o obalech).